Clubleven

25. jun, 2020

Vanaf 3 juni is het opnieuw toegestaan om onze geliefkoosde "sport" live "over the board" uit te oefenen maar onder naleving van strikte voorwaarden. Ons clubbestuur deed zijn uiterste best om de voorschriften na te leven en kwam met volgend plan op de proppen:
"Quote
Vanaf volgende week (3 juli) is het opnieuw mogelijk om de schaakclub fysiek te bezoeken. We hebben de regelingen van de Belgische Schaakbond aangepast voor onze werking, zie hieronder.
Gelieve deze richtlijnen zeker VOORAF DOOR te NEMEN.

Richtlijnen COVID-19 voor fysiek bezoek (v/a 3 juli):
1. Algemeen:
o De wettelijke voorschriften zijn steeds van toepassing.
o U behoudt ten allen tijde de 1,5 m afstand.
2. COVID-communicatie- en -veiligheidsverantwoordelijke:
contacteer Niels Geryl
(tel. 0491/222.872 of niels@hetwittepaard.be)
o In geval van (vermoeden van) besmetting bij jezelf of een naaste (gezinslid of...) direct verwittigen tot veertien dagen NA laatste bezoek.
o Vragen ivm. extra instructies of duiding
3. Lokaal:
o Personen die op de dag zelf of tot drie dagen voordien ziek waren, blijven thuis.
o Onnodige verplaatsingen in het lokaal zijn niet toegelaten. Dit wil zeggen dat enkel een bar- en toiletbezoek toegestaan zijn. Naar buiten gaan om tussentijds te roken is uitdrukkelijk verboden.
o Min. 4 m² per persoon houdt in dat er maximaal 14 personen aanwezig mogen zijn. De vijftiende persoon dient onherroepelijk terug te keren naar huis.
o De looplijnen (zie kaart hieronder) dienen gerespecteerd worden tijdens verplaatsingen.
o Toeschouwers worden niet toegelaten.
o Er is een veiligheidszone (oranje op de kaart) waarbinnen extra aandacht dient geschonken te worden om de afstandsregel te bewaren. Wees hier extra aandachtig en geef voorrang aan de personen die het lokaal verlaten.
o Daarnaast is er een veilige zone (oa. de speelzone, groen op de kaart), waarin de afstandsregel makkelijk gehandhaafd kan worden.
4. Hygiëne:
o Het wassen en ontsmetten van de handen is verplicht bij aankomst en vertrek. Handgel wordt voorzien.
o Het dragen van een mondmasker is verplicht te allen tijde. Een speler die geen mondmasker draagt, wordt niet toegelaten tot het lokaal. Gebruik bv. de mondmaskers die u via uw gemeente toebedeeld kreeg.
o Aan het begin van de avond ontvang je een ontsmette set stukken. Deze is jouw persoonlijke set voor de avond. Het is ieders verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat niemand deze stukken dient aan te raken. Na afloop ruim je dus ook ZELF je stukken op.
o Spelers uit risicogroepen spelen volgens de regels van het blindschaak. Dit wil zeggen dat deze speler (en tegenstander) de zetten voor zwart én wit uitvoeren op hun persoonlijke set.
o Alle deuren worden open gezet. Ramen worden tevens zoveel mogelijk open gezet. Gelieve dus geen deuren te sluiten, voorzie een trui indien u gevoelig bent aan kou.
o U heeft uw eigen balpen mee.
5. Barwerking:
o Er is enkel voorverpakte drank (in blik/flesjes) verkrijgbaar. Koffie, OXO... zijn dus niet mogelijk. Ook bieren worden niet uitgeschonken.
o Er kan niet betaald worden met cash geld. U schrijft dit op de voorziene papieren met uw eigen schrijfgerief en betaalt op het eind van het zomerseizoen per overschrijving of via een app (nog niet beschikbaar).
6. Spel:
o De voorkeur gaat uit naar online spel. Indien dit niet wenselijk is, gaat de voorkeur naar een spel volgens de regels van het blindschaak. Enkel personen die niet tot een risicogroep behoren kunnen spelen met een gedeelde set (eigen stukken).
o Blitz met spelers uit risicogroepen wordt afgeraden.
o Doorgeefschaak en gelijksoortige varianten zijn niet toegelaten.
o U wenst uw tegenstander een 'goede partij' zonder fysiek contact.
Dank voor uw medewerking en begrip.
Doet u het niet voor uw eigen gezondheid, doe het dan voor die van uw schaakgenoten.
Unquote"
Bij vragen of opmerkingen over de maatregelen,
neem gerust contact op met Bart Meijfroidt of Niels Geryl.


5. jan, 2018

Onze sympathieke penningmeester/barverantwoordelijke werd persoonlijkheid van het jaar. Bravo Guy!