26. apr, 2020

Dit moet toch van mijn hart.

Ik ben zeker niet een perfecte kerel zonder fouten noch daden waarvoor ik mij achteraf schaamde maar van één ding ben ik zeker: op het moment van die daden zou ik zeker nooit mijn “slachtoffer” doelbewust iets kwaadaardig toegewenst hebben noch mijn eigenbelang boven dat van de gemeenschap geplaatst hebben.

De huidige coronacrisis (we hebben nu veel tijd) is misschien het moment om even stil te staan bij de manier waarop onze gemeenschap met deze uitzonderlijke situatie omgaat.

De politiek

Ja het gaat al lang niet zo goed met onze politiek maar bij de aanvang van de corona uitbraak leek het gezond verstand te zegevieren en alles in zijn plooi te vallen. Er kwam snel een beperkte regering met steun van de oppositie om de gemeenschappelijke vijand het hoofd te bieden. En ik vind dat zij redelijk goed werk leveren!

Vrij vlug echter nam de profileringsdrang van sommige politici (gelukkig niet allen) of hun omgeving (zowel van binnen die regering als erbuiten) de bovenhand. Dit gaat van lekken naar de pers, de premier de loef afsteken net voor een officiële mededeling, het tegenovergestelde zeggen van wat beslist is en zo verwarring zaaien, na elke mededeling elk schoonheidsfoutje dik in de verf zetten, elke vergetelheid bekritiseren enz. zonder echt met betere alternatieven af te komen.

Dit helpt ons echt niet vooruit en werkt eerder contraproductief! Heb je betere of nieuwe ideeën, zie je mankementen in de beslissingen leg die dan voor aan de bevoegde instanties die met de hulp van experts in de materie die zullen evalueren.  Daarvoor hebben we immers gekozen. Politici houden er maar best rekening mee dat na de crisis hun houding wel zal blijven nazinderen bij de bevolking.

De pers

Brengt ons dagelijks op de hoogte van de evolutie van de huidige catastrofe. En dat is maar goed ook. Persvrijheid is iets dat we in onze maatschappij willen en nodig hebben! Wat we kunnen missen als “Corona” is die profleringsdrang die bij de media en “surtout” TV in de vorm van “hoe kijkcijfers naar omhoog krijgen” blijft hoogtij vieren. 

Men is er als de kippen bij om de lekken openbaar te maken, interviews te regelen om met suggestieve vragen politici in de val te lokken om zaken te verkondigen waarvan ze achteraf spijt hebben, en zo meer.

Opmerkelijk ook is hoe gemakkelijk men laveert tussen de verschillende knelpunten in deze crisis in functie van de evolutie. Staat in de krant dat een lading mondmaskers niet aangekomen is of niet voldeed aan de criteria dan mag je er zeker van zijn dat de volgende dag dit het hoofdthema zal worden in de “prime time” uitzendingen. Hierbij worden dan de thema’s van de vorige dagen zoals de overlijdens, de problemen in de zorgsector, de rusthuizen enz. eventjes op het achterplan geschoven worden.

Ook dit helpt ons niet vooruit maar schept bij de bevolking eerder verwarring en angst wat toch niet de bedoeling kan zijn van onze persvrijheid. 

Wij

Algemeen gezien blijken wij de voorgestelde maatregelen goed op te volgen, dit blijkt althans uit de cijfers en in mijn gemeente kan ik dat ook bevestigen. Natuurlijk zijn er zoals altijd enkele hardleerse egoïsten die het nog altijd niet door hebben dat dit menens is. Ik reken op de harde hand van de wet om die lui de les te leren!

Wat mij een beetje ergert zijn de eeuwige  “klagers”. Er zijn er van alle aard: zij die niet mogen werken, zij die moeten werken en dit niet van thuis kunnen doen, de tegenstanders van de “confinement” , …

Jongens toch stop alsjeblieft met zagen en hou jullie aan de opgelegde maatregelen! Het is niet alleen in jullie belang maar voor ons aller belang.

Neem een voorbeeld aan de mensen uit de zorgsector, de politie, en alle andere medewerkers van noodzakelijke diensten teveel om op te sommen die dagelijks zonder morren dagelijks hun job doen … in jullie aller belang. 

En wat mij betreft

Ook ik heb het lastig met het “confinement”, heb vragen, angsten, frustraties … en zo ga ik er mee om:

 • tweemaal per dag video conferentie met zoon, dochter en kleindochter, zij komen ons wekelijks ook een bezoekje brengen aan het raam met de fiets;
 • met andere familie houden we contact via telefoon en sociale media;
 • zoon en dochter zorgen voor ons wekelijks boodschappenlijstje;
 • kelder, zolder, kasten, enz. ondertussen opgekuist;
 • leren koken, stofzuigen, …
 • ik doe mijn 10000 stappen per dag op de koer en buiten op plaatsen waar ik niemand tegenkom;
 • en chess online natuurlijk (mijn TV kijken is ietwat teruggevallen). 

Hou jullie kloek, “bluvn goan”, en hou jullie nog steeds aan de basis veiligheidsvoorschriften: 

 • ben je ziek blijf zeker binnen en bel je arts;
 • was regelmatig grondig je handen;
 • bij noodzakelijk  buiten gaan hou je aan de 1,5 meter regel;
 • hoest en nies in een papieren zakdoek en werp die onmiddellijk weg.

Hoe langer we dit volhouden hoe sneller wij naar een normale situatie zullen kunnen  terugkeren! En weet dat:

"A positive mind towards everything will give you a happier life !"