8. jan, 2018

Goede voornemens voor 2018

Traditioneel maakt men in het nieuwe jaar  vastbesloten tal van goede voornemens. Zo heb ik er voor mezelf vijf geformuleerd en ook neergepend in "SMART" versie met een goede opvolging ("meten is weten") want anders riskeren die ook bij mij met de tijd te vervagen. Alhoewel dit iets persoonlijks is wil ik er doelbewust toch ééntje publiek maken.  Dit zal me aansporen om de doelstelling te halen die ik als volgt geformuleerd heb:

"Tot einde 2018, maximum 1 glas alcohol per dag met uitzondering van februari waar ik ook aan de tournée minérale deelneem." 

Om het een beetje spannend en ludiek te maken heb ik er nog enkele voorwaarden aan verbonden:

  1. Bij die glazen alcohol fixeer ik het aantal pintjes  op 26 verschillende bieren ... je weet wel hé volgens het alfabet a, b, c ...
  2. Het Belgische bier is uiteraard het beste maar ook in Frankrijk hebben ze lekkers, het moeten dus verplichtend Franse bieren zijn! 
  3. 365 dagen - februari = 337 consumpties maximaal dit jaar waaronder ook deze 26 Franse biersoorten!
  4. Ik heb telkens 14 dagen de tijd om het gepaste bier te vinden ... lukt dit niet dan wordt mijn maximum aantal consumpties telkenmale verminderd met 6!
  5. Ik ben ook niet verplicht iedere dag een glas te nuttigen,ik kan ook opsparen maar het maximum van 1 per dag blijft anders ook -6 per extra glas.
  6. Bij elke letter publiceer ik een update van de situatie.   

Voilà dit is het dan en zo zijn er nog vier maar die hou ik voor mezelf 🙂