9. feb, 2016

Wat gebeurde er in de B reeks op de 2-e speeldag?

Een spannende strijd stond op de agenda op vrijdag 5 februari: Jean - Piet.  Jean speelde zijn gebruikelijke opening en Piet hield mooi stand ... maar gaf dan een stuk cadeau 0-1.

Verder Jacky-Niels.  Ook hier geen verrassingen in de openingskeuze. Na een gelijkopgaande en nagenoeg evenwichtige openingsfase kan ik het loperpaar behouden.  Mijn beide lopers staan gefiancheteerd en hebben mooie open diagonalen.  Dit kost Niels een pion.  Hij kan hierdoor wel de kwaliteit winnen maar mijn ver opgerukte vrijpion (7-e rij) en het loperpaar doen hun werk.  De kwaliteit wordt vlug teruggewonnen.  Niels' toren is beperkt tot het bewaken van mijn vrijpion en na verplichte afruil van de dames is de winst evident! 1-0. Dit is een goed voorteken want 's anderendaags vertrok ik naar Fenain om deel te nemen aan de 18-e Open International de Fenain.

De derde partij Guy-Bart M werd door Guy uitgesteld wat voorzitter Bart toeliet om als barman op te treden.

Het klassement:

Ook in de overige reeksen vielen enkele markante resultaten ... Hiervoor verwijs ik naar de clubsite die Seba altijd snel update.