2. sep, 2020

Geen vaccin, geen IC!

Ruben Decrop
Er was zaterdag een buitengewone algemene vergadering van de KBSB waarop het voorstel van het bestuursorgaan ivm NIC is goedgekeurd. Dit betekent:
- we werken eerste de 2 ronden van het seizoen 2019-20 af zodra er zonder restricties gespeeld mag worden (lees: een vaccin is beschikbaar)
- er zullen online toernooien georganiseerd worden op de normaal voorziene interclubdata
Gezien de huidge Coronasituatie, betekent dit dat de kans zo goed als onbestaande is dat er seizoen 2020-21 komt