8. okt, 2018

Ronde 2 ..... algemeen forfait van Veurne

Onze Voorzitter vond geen volk genoeg om een ploeg samen te stellen.  Gezien dit seizoen naar alle waarschijnlijkheid dit nog meermaals kan voorkomen werd dan maar beslist om algemeen forfait te geven. Bij afwezigheid van enkele titularissen is er bij de overige leden blijkbaar maar weinig enthousiasme om aan te treden. Spijtig!