1. okt, 2016

IC seizoen 2016-2017

Het wordt een lastig seizoen.  We verliezen topspeler Ronny, Claudy zal net als verleden jaar enkel de thuiswedstrijden spelen, Dave en Geert D spelen dit jaar ook de Franse IC met Grande-Synthe waar ik ook aantreed en zullen slechts enkele rondes (bij tekort aan spelers of indien expliciet gevraagd) meedoen in de Belgische competitie.  Alle scenario's worden bekeken om dit zo goed mogelijk op te vangen en ons in N4 te handhaven. Ikzelf heb mij zoals verleden jaar als reservespeler opgegeven.

Niettegenstaande de verminderde effectieven werd besloten om toch ook nog een Veurne 2 ploeg in N5 in te schrijven.

De reeksen zien er als volgt uit:

Morgen gaan we dus van start. 

Onze sterktelijst: